25 March Open Session Cancelled

Unfortunately, the Sunday 25th March Open Session has now been cancelled.  The next session will take place on Sunday 29th April.  You can register for this using the form below.

Yn anffodus, mae sesiwn agored dydd Sul 25ain o Fawrth wedi cael ei ganslo.  Mae’r sesiwn agored nesaf ar ddydd Sul 29ain o Ebrill.  Cofrestrwch gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Cyffwrdd Sir Gar Touch - Parc y Scarlets
Ysgubor Ymarfer Dan Do – Parc y Scarlets – Indoor Training Barn

Scroll down for English version

Mae’n bleser gan Cyffwrdd Sir Gâr Touch, Cymdeithas Cyffwrdd Cymru a URC gyhoeddi y cynhelir sesiynau hyfforddiant agored ar y dyddiau canlynol:

Dydd Sul 29ain o Ionawr, 3 – 5pm

Dydd Sul 4ydd o Fawrth, 3 – 5pm

WEDI CANSLO – Dydd Sul 25ain o Fawrth, 3 – 5pm

Dydd Sul 29ain o Ebrill, 3 – 5pm

Lleoliad: – Yr Ysgubor Hyfforddi Dan Do, Parc y Scarlets, Llanelli

Pwy – gwrywod a benywod 16+ oed

Cost –  sesiynau am ddim!

Bydd hyfforddwyr Cymdeithas Cyffwrdd Cymru a chwaraewyr rhyngwladol presennol, gwrywaidd a benywaidd, yn cynnal sesiwn ar gyfer chwaraewyr ar bob lefel sy’n dymuno datblygu eu sgiliau Cyffwrdd.  Nid oes angen dim profiad blaenorol o Cyffwrdd ac mae hwn yn gyfle cyffrous i dderbyn hyfforddiant arbenigol gan rai o hyfforddwyr gorau’r gêm.

Bydd Cyffwrdd Sir Gâr Touch 2012 yn dechrau ym mis Mai, felly mae hon yn ffordd wych o gael eich tîm at ei gilydd yn y misoedd oer i chwarae Cyffwrdd!  D.S. – nid oes rhaid bod yn aelod o dîm i fynychu – croeso i bawb!

Os hoffech archebu lle/llefydd, cwblhewch y ffurflen isod neu ffoniwch 01554 744 354

Cyffwrdd Sir Gar Touch - Carmarthenshire Touch Logo
Cyffwrdd Sir Gar Touch – 2012

Cyffwrdd Sir Gâr TouchWales Touch Association (WTA) and the WRU are delighted to announce open training sessions to take place on the following dates:

Sunday 29th January, 3 – 5pm

Sunday 4th March, 3 – 5pm

CANCELLED – Sunday 25th March, 3 – 5pm

Sunday 29th April, 3 – 5pm

Venue –  Indoor Training Barn, Parc y Scarlets, Llanelli

Who – males and females aged 16 plus

Cost – free sessions!

WTA coaches and current international players, male and female, will be running sessions for players of all level that wish to develop their Touch skills.  No previous experience of Touch is needed and this is an exciting opportunity to receive expert coaching from some of the top coaches in the game.

Cyffwrdd Sir Gâr Touch 2012 will be starting in May, so this is a fantastic way of getting your team together in the colder months to play some Touch!  NB – you do not need to be a member of a team to attend – all are welcome!

If you would like to reserve place(s), please complete the form below or phone 01554 744 354

We look forward to seeing you soon!

 

Playing Touch in Llanelli 2011
Cyffwrdd Sir Gar Touch, Haf / Summer 2011, Ysgol Y Strade, Llanelli
Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s