Beth yw ‘Cyffwrdd’? | What is ‘Touch’?

What is Touch?

Mae ‘Cyffwrdd’ yn gem pobloglaidd iawn yn Awstralia / ‘Touch’ is a very popular game in Australia

Touch, although based on the full contact Rugby (League/Union) is a recognized sport in it’s own right that is widely popular in the Southern Hemisphere and also has a strong following in Wales.  The Wales Touch Association (WTA) administers the game in Wales and the Federation of International Touch (FIT) is the worldwide governing body.

Summary

 • Fast moving minimal contact evasive game that is played throughout the world
 • Fun game that is easy to learn and a great way to get in shape
 • Inclusive sport that promotes mixed gender interaction
 • Encourages full participation from everyone with its small sided and informal nature
 • A dynamic ‘catch & pass’ sport that caters to all skill levels and abilities
 • Often referred to as Touch Rugby, but there is no tackling, lineouts, scrumming or kicking involved
 • The sport’s main feature is its simplicity
Full FIT playing rules available below:

How do you play?

Gwelwch y gêm / See the game in action:
 Rheolau Cyffwrdd / Touch Rules:
How is Touch Played?  Slideshow presentation
Competing on a pitch 70m x 50m, touch is played by 6 players (mixed teams must include 3 women).  Men and women are able to play in the same teams due to the minimal-contact nature of the game.

Each team has six chances to score a try before the ball is turned over. There is no kicking, rucks, mauls, lineouts or scrums.

The ball must be placed on the floor in between the ball carriers legs immediately following a ‘touch’.

Defensive lines must retreat five metres following a ‘touch’ otherwise they will be called ‘offside’.  This develops the need for players to play with their heads up and work in defensive lines.

The game is very dynamic and flowing and although the skills needed are closely related to both Rugby Union and Rugby League, there are some subtle differences, particularly in the tactical side of the game.  Speed and evasive skills are particularly important.

……………………………………………

Beth yw Cyffwrdd?

Er taw camp wedi’i seilio ar Rygbi’r Undeb/Cynghrair lle mae gwrthdaro llawn yn digwydd yw Rygbi Cyffwrdd, fe’i cydnabyddir yn gamp ynddi’i hun; mae’n boblogaidd iawn yn Hemisffer y De ac mae cefnogaeth gref iddi yng Nghymru.  Cymdeithas Cyffwrdd Cymru sy’n gweinyddu’r gêm yng Nghymru a Federation of International Touch (FIT) yw’r corff Rhyngwladol.

Crynodeb

 • Gêm gyflym sydd heb fod yn gorfforol ac sy’n cael ei chwarae ledled y byd
 • Gêm hwyliog sy’n hawdd ei dysgu ac yn ffordd wych o gadw’n heini
 • Gêm gynhwysol sy’n hybu cydchwarae rhwng dynion a menywod
 • Gêm sy’n annog pawb i gymryd rhan, gyda thimau bach a naws anffurfiol
 • Camp ‘dal a phasio’ ddeinamig sy’n addas i bawb, beth bynnag yw lefel eu sgiliau a’u gallu
 • Yn aml gelwir y gamp yn ‘Rygbi Cyffwrdd’, ond nid yw taclo, llinellau, sgrymiau, na chicio yn rhan ohoni
 • Prif nodwedd y gamp yw ei bod yn syml
Gweler isod am rheolau FIT diweddar:

Sut y mae chwarae?

Mae Cyffwrdd yn cael ei chwarae ar gae sydd 50m x 70m, a 6 chwaraewr sydd mewn tîm (rhaid cael 3 menyw mewn timau cymysg). Gall dynion a menywod chwarae yn yr un timau â’i gilydd gan fod cyn lleied o wrthdaro corfforol yn y gamp hon.

Mae pob tîm yn cael chwe chyfle i sgorio cais cyn bod yn rhaid ildio’r meddiant i’r tîm arall. Nid oes cicio, rycio, sgarmesu, llinellau na sgrymio.

Rhaid i’r chwaraewr sy’n cario’r bêl osod y bêl ar y llawr rhwng ei goesau yn syth ar ôl cael ei gyffwrdd.

Mae’n rhaid i’r amddiffynwyr fynd yn ôl 5 metr ar ôl i un ohonynt gyffwrdd â rhywun; fel arall byddant yn ‘camsefyll’. Golyga hyn fod yn rhaid i’r chwaraewyr fod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd o’u hamgylch a gweithio mewn llinellau amddiffynnol.

Mae’r gemau’n para am 30 munud gydag egwyl fer hanner amser. Mae hawl gan eilyddion i ddod i’r cae neu ei adael unrhyw bryd y mae’r bêl ym meddiant eu tîm.

Mae’r gêm yn ddeinamig iawn ac yn llifo’n gyflym, ac er bod y sgiliau sydd eu hangen yn debyg iawn i Rygbi’r Undeb a Rygbi’r Gynghrair, mae rhai gwahaniaethau cynnil, yn enwedig yn ochr dactegol y gêm. Mae cyflymder a sgiliau osgoi yn hynod bwysig.


One thought on “Beth yw ‘Cyffwrdd’? | What is ‘Touch’?

 1. Hysbysiad Cyfeirio: The All Blacks Secret Is In The Wild West « Cyffwrdd Gorllewin Gwyllt / Wild West Touch

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s