Last Call for Pendine | Siapiwch os Hoffech Ddod i Bentywyn!

Does dim llawer o amser i fynd nes un o uchelbwynitau tymor Cyffwrdd
There’s not much time left until one of the highlights of the Touch season

Durka Durka Ladies, Pendine 2012

Durka Durka Ladies, Pendine 2012

Bydd twrnamaint dynion a thwrnamaint menywod ar ddydd Sadwrn 24ain o Awst gyda thwrnamaint cymysg ar ddydd Sul 25ain. Os hoffech gofrestru tim, llenwch y daflen isod neu i gael rhagor o fanylion, cliciwch fan hyn.  Does dim llawer o lefydd ar ol!

Dyma’r un o uchelbwyntiau tymor Cyffwrdd.  Lot o sbort a sbri mewn lleoliad arbennig!

There will be the Men’s and Women’s divisions on Saturday 24th August with the Mixed tournament on Sunday 25th. If you would like to register a team, complete the form below or for more information, click here.  Hurry!  There’s not many spaces left!

Plenty of fun to be had in an absolutely fantastic location.

 

Fideo Uchelbwyntiau  Pentywyn | Pendine Highlights Video 2012